Skole: 7232 7200

Skolen ved Skoven

SFO: 7232 7210

EAN: 5798001076227

Østervang 126, 3400  Hillerød

svs@hillerod.dk

Billedet på sidehoved
 • ikon
  Ole Nissen den 30-06-2016
  En sommerhilsen til alle
   
  Et skoleår er slut, og vi må endnu en gang erkende, at tiden flyver afsted. Bedst som vi er kommet godt i gang, så skal vi afslutte et skoleår. – Omvendt kommer det ikke som en overraskelse, - sådan er det med skolelivet.

  Det skoleår, som vi nu har afsluttet, bød ikke på de samme store forandringer, som foregående år, og som fulgte med skolereformen. Samarbejdet mellem de forskellige faggrupper er blevet videreudviklet og forstærket og har således i hovedtræk fundet sin form.  - Sammen vil vi det bedste for vore elever, og arbejdet i de enkelte team er præget af dialog og samarbejdet, så den enkelte elevs behov og kompetencer bliver mødt på den særlige måde, som gør, at eleven er i fortsat udvikling.
  På Skolen ved Skoven vil vi gerne sikre, at tilbuddene til eleverne resulterer i, at de blive så dygtige, som de kan, - netop som folkeskolereformen har det som målsætning.

  Men vi er også nysgerrige på, om vi gør det på den rette måde. Derfor har pædagogiske udvalg, faggrupperne og skolebestyrelsen i det nu forgangne skoleår, drøftet om vi fortsat skal gøre, som vi har gjort i mange år, eller om der er ting, der skal gøres på en anden måde. – Pædagogisk Udvalg har besøg en række andre specialskoler for at se, hvordan de driver specialskole, og for at se, om der er noget, som vi kan lade os inspirere af. Disse erfaringer har vi givet videre til de øvrige medarbejdere og skolebestyrelsen, og sammen skal vi i det nye skoleår træffe beslutninger om eventuelle ændringer af vores nuværende praksis. Vi står således over for spændende og vigtige beslutninger i næste skoleår sammen med personalegruppen og skolebestyrelsen.  

  Skolebestyrelsen yder også på dette område et vigtigt arbejde, og de bruger mange timer hvert år til gavn for skolen, forældrene og eleverne. Tak for det!

  Den 18. maj kunne vi fejre skolens 50 års fødselsdag, og det blev en fantastisk oplevelse. Dagen startede med fællessang med eleverne, og i løbet af formiddagen fik vi besøg af klovnen Benny Schumann der underholdt os alle. Derefter blev den fejret i klasserne, og om eftermiddagen havde vi inviteret samarbejdspartnere, kolleger, forvaltning og politikere. Skolens elever optrådte med sang og musik, og der blev holdt taler, der på forskellig måde fik sat fokus på Skolen ved Skovens særlige tilbud til vore elever.
  En fantastisk dag, som vil blive husket af os alle.
  Den efterfølgende fredag holdt vi personalefest for på denne måde at festligholde fødselsdagen og sige medarbejderne tak for det store arbejde de hver i sær yder i dagligdagen.
   
  Med udgangen af dette skoleår sagde vi farvel til en herlig gruppe elever fra vore D-klasse, og én af vore yngre elever. - Torsdag den 23. juni holdt vi traditionen tro afslutningsarrangement for dette års afgangselever og deres forældre, så vi sammen kunne afslutte mange års tæt samarbejde med forældrene, som i tillid havde betroet skolen at give deres børn et godt skoleforløb.  Jeg vil også her sige tak til forældrene for tilliden, de viste os, og ønske dem og deres nu unge mennesker det bedst i årene, der kommer. Også en tak til de mange medarbejdere, der gennem årene har været en vigtig del af disse elevers liv og udvikling.
  Den efterfølgende dag sagde alle elever og ansatte farvel til afgangseleverne, og vi ønskede dem held og lykke i det nye, som fremtiden byder på.

  Efter sommerferien starter tre nye elever, og de har været på skolen sammen med deres forældre på Store Byttedag. Vi glæder os til at lære dem nærmere at kende.
   
  Afslutningen på skoleåret betyder også et farvel til tre af vore medarbejdere, som har arbejdet på Skolen ved Skoven i mange år. Lena og Annegrete har arbejdet som lærere, og Gunhild har været skolens psykolog.
  Disse medarbejdere har på hver deres måde ydet en vigtig indsats for vore børn og unge og således gjort en afgørende forskel for os alle, og vi ønsker også dem det bedste i de kommende år.
  En lærer og en psykolog er blevet ansat, og de starter i de nye skoleår.
   
  I løbet af det nu afsluttede skoleår startede vi det første hold i søskendegruppen, og jeg håber, at vi sammen med vores nye psykolog, kan videreudvikle dette tilbud, så det kan tilbydes til andre af vore elevers søskende. Der vil komme nærmere information senere.
   
  Med disse bemærkninger vil jeg endnu en gang sige alle tak for endnu et godt skoleår og ønsker jer alle en god sommer.

  Mange hilsner
  Ole Nissen
   
 • ikon
  Henriette Erichsen den 29-06-2016
  Skolens kontor holder sommerferie fra torsdag den 30. juni til onsdag den 3. august.

  Første skoledag er onsdag den 10. august kl. 8.00.

  Vi ønsker alle en rigtig god sommer.
 • ikon
  Henriette Erichsen den 09-03-2016
  Ferieplan for skoleåret 2016-2017
 • ikon
  Henriette Erichsen den 28-04-2015
  Ferieplan for skoleåret 2015-2016.

Om skolen

 

Skolen ved Skoven er en specialskole for børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder.  Flere elever har såvel fysiske som psykiske handicap.
Skolen underviser elever fra 0. - 10. klasse, og der er mulighed for SFO-tilbud gennem hele skoleforløbet.
Til skolen er knyttet medarbejdere med høj specialiseret pædagogisk viden, ligesom skolen har specialuddannede fysioterapeuter, talepædagoger, ergoterapeut og psykolog.


 

 

Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen